Главная Новости Наши конференции Наши издания Обратная связь

 

 

Наши новости:

 

Интернет-публикации
Диссертации
Конференции 2009

Наши издания

"БЕЛОРУССИЯ И УКРАИНА:
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА"

Выход на специализированный сайт Ежегодника

Не забудьте вернуться!

 

С согласия авторов мы начинаем размещать научные статьи и монографии, посвященные истории восточных славян

Федевич К. К. ІНТЕГРАЦІЯ ГАЛИЦЬКИХ УКРАЇНЦІВ ДО ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 1920–1930-ті рр. / Пер. з рос. Тетяна Портнова. Київ: Основа, 2009. – 280 с. 

ISBN 978-966-699-464-9 

УДК 94(438)(=161.2)”1920/1939”

ББК 63.3(4Пол)

Книга висвітлює історію польсько українських відносин у Східній Галичині в 1920–1930 ті рр. Використані в книзі дані архівів, мемуарів і міжвоєнної преси аргументовано доказують, що період 1920–1939 рр. являє собою переважно історію успішної державної інтеграції галицьких українців до Польщі і мирного польсько українського співжиття. Міжнаціональний конфлікт, за рідким винятком, практично був повністю відсутнім у звичайній повсякденності переважної більшості жителів Галичини. Український національний рух прагнув максимально використати всі можливості для свого розвитку в Польської державі. При виконанні певних умов це позитивно розглядалось державною адміністрацією Другої Речі Посполитої. Книга написана з позиції дослідника, не зв'язаного з українською чи польською історичною школою й особливостями національних дискурсів. Головний висновок книги є те, що українсько польську історію Східної Галичини першої половини ХХ століття неможливо розглядати тільки як історію конфлікту.
 

Адреса електронної пошти: klimenti@yandex.ru та salok@inbox.ru.
Адреса для звичайних листів: Федевичу К. К. Кафедра истории южных и западных славян. МГУ. Каб. 451/453. ГСП-1. Ломоносовский проспект. Д. 27. Корп. 4. 119991 Москва. Россия.

Федевич Климентій Климентійович – кандидат історичних наук, випускник Історичного факультету МДУ і Центрального європейського університету (Будапешт). Сфера наукових зацікавлень: сучасна історія Центрально-Cхідної Європи.

Передрукування заборонено

© К. К. Федевич, 2009

© Оформлення, оригінал-макет видавництва «Основа», 2009

 

Зміст

Передмова. 5
Розділ I. Особливості національної самосвідомості населення Східної Галичини у 1920–1930-ті рр. 14
Розділ II. Основні учасники процесів державної інтеграції галицьких українців до Польщі у 1920–1930-ті рр. 45

 §1. Головні контрагенти державної інтеграції

з польського та українського боку

45

§ 2. Ставлення до державної інтеграції основних

українських політичних сил Галичини

47

§ 3. Державна адміністрація Польщі і особливості її підходу

до української проблеми у Східній Малопольщі

68
Розділ III. Процеси державної інтеграції у 1920-ті рр. 92

§ 1. Інтеграція галицьких українців до Польщі

на індивідуальному рівні

92

§ 2. Українська економіка Східної Галичини і польська

держава у 1920-ті рр.

103

§ 3. Інтеграція до польської держави греко-католицької

церкви

107

§ 4. Включення українських політичних партій Галичини

до політичного життя Польщі у 1920-ті рр.

120
Розділ IV. Інтеграційні процеси у 1930-ті рр. 127

§ 1. Активізація процесу державної інтеграції галицьких

українців до Польщі на початку 1930-х рр.

127

§ 2. Польско-українське військове співробітництво у Східній

Галичині на антирадянській основі у 1930-ті рр.

134

§ 3. Польско-український політичний діалог у Східній

Галичині в 1930–1935 рр.

155

§ 4. Приєднання більшості українського національного

руху Східної Галичини до правлячого табору Польщі.

1935–1938 рр.

169

§ 5. Реакція на державну інтеграцію галицьких українців

до Польщі і польсько-український політичний союз 1935 р.

у Радянському Союзі

201

Розділ V. Державна інтеграція і фактор насильства

в польсько-українських стосунках

206

§ 1. Фактор насильства у повсякденному житті Східної

Галичини у 1920–1930-ті рр.

206

§ 2. Екстремізм українського радикального підпілля

та інтеграція до Польщі членів УВО та ОУН-УВО

213

Розділ VI. «Заморожування» і регрес інтеграційних

процесів наприкінці 1930-х рр.

248
Висновок 269
Джерела і література 272

Обложку книги К.К.Федевича в формате .pdf можно посмотреть здесь 

Полнотекстовую версию книги К.К.Федевича в формате .pdf можно посмотреть здесь

Hosted by uCoz